-1
archive,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,stockholm-core-2.4.4,select-theme-ver-9.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsiveSvenska Högarna

Kort fakta:
Byggstart: April 2017
Beställare: Edvard Bloms stiftelse via Skärgårdsstiftelsen.
Entreprenaden startade under våren 2017, syftet var att måla om fyren i sitt ursprungliga skick. Tidigare ägare Sjöfartsverket sprutmålade fyren på samma sätt man målar sjömärken.
Skärgårdsstiftelsen anlitade en antikvarie som säkerställde kulörer och färgtyp. I början av maj uppstod problem då centrala delar av fyren var så svårt angripna av rost att vi var tvungna att byta dessa delar. Arbetena försenade färdigställde datumet med ca 3 veckor.Fejan Krog

UPPDRAG:

Beställare: Skärgårdsstiftelsen.
Byggstart: december 2017.
Byggyta: ca 320 kvadratmeter
Arkitekter: Schamlensee Arkitektkontor, BRAAK
Hustyp: Lösvirkes hus
Spräkt berg mat: 100 ton
Färdigt 2019 Maj
2017 beställde Skärgårdsstiftelsen uppbyggnad av den kända nedbrunna krogen Fejans Krog. Entreprenaden var tänkt att ta 10 månader, men fick redan efter ca 3 månader stoppas p.g.a. omprojektering av layout invändigt. Svårigheterna i detta projekt är samordning av installatörer samt leveranser då vi hela tiden måste ta hänsyn till väder och vind.

 

 Tranholmen

UPPDRAG:
Ny uppbyggnad hus efter brand

 Risholmen

UPPDRAG:
Nybygge av hus på skärgårdsö

 Mosstorp

UPPDRAG:
Påbyggnad av en våning, våtutrymmen, ny skorsten

 Högberga

UPPDRAG:
Tillbyggnad med våtutrymme, bastu och relaxavdelning